O nas

Jesteśmy bezstronnym projektem informacyjnym i krytyki.
Prezentowanie przez nas treści z innych źródeł nie oznacza podzielania przez nas takich poglądów, a jedynie tylko udostępnienie innym do wiadomości, wywołanie tematu do dyskusji, lub uprawnionej krytyki.
Informujemy i  udostępniamy treści bezstronnie, bez podziału na kategorie, płeć, rasę, seksualność, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne.

Jakiekolwiek kategoryzowanie projektu jest nieuprawnione!

Pozdrawiamy