Polskie władze Polakom przebywającym za granicą – Donbas.Zrobione zostanie wszystko, aby akcja ewakuacji osób pochodzenia polskiego z Donbasu, która dotyczyć może 205 osób, przeprowadzona została w styczniu – oświadczył szef MSZ Grzegorz Schetyna. Cytując za telewizjarepublika.pl. Dalej w tekście na stronie telewizji możemy przeczytać : "Szef MSZ poinformował, że liczba tych, którzy mają być ewakuowani, wynosi około 200 osób. – Ta liczba rosła. Dzisiaj możemy mówić, że rozmawiamy o ok. 200 i to jest liczba zamknięta, zweryfikowana przez urzędników MSZ, przez konsula generalnego i ta liczba tych osób nie wzrośnie ponad tę miarę. To jest 200, dokładnie mówiąc 205 osób – powiedział Schetyna. [………….] Wcześniej wstępnie padała data 29 grudnia jako możliwy teramin ewakuacji osób polskiego pochodzenia – wynikał on m.in. z relacji osób mieszkających w obwodach donieckim i ługańskim, gdzie trwają regularne walki ze wspieranymi z Moskwy separatystami. Z obszaru objętego konfliktem ewakuowane miałyby być osoby polskiego pochodzenia, posiadające Kartę Polaka lub mogące w inny, udokumentowany sposób potwierdzić swoje polskie pochodzenie, oraz ich najbliżsi członkowie rodziny." Jak widać z powyższego naród polski dla "władców" Polski, nie jest zbyt potrzebny, nie wspominając już o szacunku wobec swojej władzy zwierzchniej, w imieniu której to otrzymali swoje stanowiska. Polacy powinni zapamięać gesty władzy wobec nich i wyrazić swoje zdanie w odpowiednim wyborczym momencie. Tekst na stronie telewizjarepublika.pl tutaj

Author: Red. K.