Kontrowersyjny pomysł znacznego obcięcia pomocy socjalnej w Danii.

Jak donoszą już wszystkie duńskie media, Duński Związek Pracodawców (Dansk Arbejdsgiverforening)

DAwystąpił z 28 punktowym pomysłem zmian w obrębie zabezpieczeń socjalnych co wg. nich ma zwiększyć dochód Danii o 60 miliardów koron.

W planie m.in. zakłada się obniżenie pomocy tzw. kontanthjælp, ograniczyć prawa do wcześniejszej emerytury oraz spowodować zmuszenie przebywających obecnie (na wcześniejszej emeryturze) na powrót do pracy. Jak lansuje swój projekt związek spowoduje to, iż 85.000 osób wróci do pracy.

Częściowo z tym zdaniem zgadza się duńska Venstre.
W dyskusji jednak pojawia się również głos zdrowego rozsądku, który pyta : na jakim poziomie obecnie ma sięgać pułap kontanhjælp?

Nadto (co jest naszą pierwszą refleksją na sam tytuł prasowy) czy to wymuszenie powstania taniej siły roboczej w Danii i wpływanie na znaczne obniżenie płac minimalnych stanie się faktem? https://www.facebook.com/poloniainfor.dk/posts/372069639651496

Ten pomysł przynosi korzyści jedynie grupie pracodawców poprzez zubożenie społeczeństwa i pracowników. Nie mówi się o obniżeniu podatków aby zwiększyć zatrudnienie, lub w jaki sposób w ogóle spowodować ożywienie na rynku pracy i powstawaniu większej liczby miejsc pracy. Pomysł tak skonstruowany spowoduje zwiększenie bezrobocia w Danii i niepowetowane straty społeczne. Zakładany wzrost dochodu o 60 miliardów nie są do osiągnięcia. Zakłada się, że 85 tyś. ludzi zacznie pracować i stąd dochód, realnie nie ma jednak możliwości aby wszyscy znaleźli zatrudnienie, więc te wyliczenie jest z gruntu rzeczy fałszowaniem rzeczywistości i manipulacją. Zwyczajna kreatywna księgowość.

Podnieść należy fakt, iż na swoje wcześniejsze emerytury wszyscy w Danii oszczędzali i są to pieniądze ludzi. Czyli jest to bezprecedensowy skok na kasę wzorem drugiego filaru w Polsce. Konsekwentnie to budżet Danii za rządów Helle Thorning-Schmidt został zrujnowany i stąd pomysł rękami DA dla radzieży duńskich oszczędności. 

Jaka będzie odpowiedź związków pracowniczych i samych instytucji gospodarujących oszczędnościami na førtidpension? Znając duńskie realia, wzorem Tuska, obecny Regering i Folketing dopchną nowe prawo kolanem.

Jeden z duńskich artykułów przeczytasz tu Logo TV2.dk

 

Author: Red.