Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Seksualne molestowanie w Komendzie Policji ???

  • PDF

Jak wynika z materiałów do jakich dotarliśmy, w jednej z Komend Miejskich Policji w regionie północno-wschodniej Polski mogło dochodzić do molestowania seksualnego.

Z treści tych materiałów ustaliliśmy, że jedna z mieszkanek zgłosiła się do Komendanta KMP w jednym z byłych miast wojewódzkich w regionie, ze skargą na prawdopodobne podsłuchiwanie jej telefonu stacjonarnego oraz nachodzenie jej przez policjantów wymienianej Komendy Policji. Inspiratorką nachodzenia mieszkanki miała być była funkcjonariuszka SB, obecnie pracownik cywilny w tej jednostce Policji, natomiast policjantką najprawdopodobniej pełniąca służbę jako profos aresztu w KMP.
W trakcie rozmowy z jednym z Komendantów, skarżąca miała usłyszeć, iż on nic nie może zrobić bo.... pracownica cywilna może go oskarżyć o molestowanie seksualne. Poza tym oświadczeniem, osoba skarżąca nie doczekała się innego i dalszego załatwienia jej skargi w tej Komendzie Miejskiej Policji.
Dodatkowo, była funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa, wykorzystując swoje wpływy zapewne wynikające z długoletniej pracy w Komendzie Policji, zainicjowała postępowanie karne przedstawiając fałszywy obraz sprawy dla spowodowania ścigania syna tej mieszkanki, wpływając bezpośrednio na to postępowanie, możliwe też, że ze swoim przyszłym zięciem. Poszkodowaną w tej sprawie miała być jej córka, która jest zaręczona z policjantem z tej Komendy Policji.
Ciekawostką, odnośnie do przyszłego zięcia w tej sprawie jest fakt, że nawet kilkukrotne interwencje policji w mieszkaniu córki i policjanta, nie znalazły odzwierciedlenia w raportach policyjnych i postępowaniu względem tego policjanta, gdzie służbę w policji może przecież pełnić osoba o nieposzlakowanej opinii.
Czy wpływanie na ściganie i czynności policji, również wypływały z nacisków i szantażu o molestowanie seksualne lub oparte na znajomościowo-towarzyskim układzie, czy też innych, pozostaje na chwilę obecną bez odpowiedzi.
Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, sprawę też skierowano do rozpoznania procesowego do Prokuratury Okręgowej w Łomży.