Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Czy Polska to jeszcze Unia Europejska???

  • PDF

Jak powszechnie wiadomo z Polski wyjechało od 2 do 3 milionów ludzi (wg.różnych źródeł). Z przeprowadzonych badań, co również powszechnie jest podawane w różnych źródłach, ma wyjechać następne około 1,5 mln.

 

foto free zasoby internetow www.solidarnosc.org.pl

Obecny problem, wśród mnóstwa innych mediów, opisuje np. interia.pl czytaj tutaj

Jednocześnie z Układem z Schengen wobec Polaków zniesiono wszystkie ograniczenia w przemieszczaniu się, możliwości osiedlania i podjęcia pracy w obrębie Unii Europejskiej, a niedawno nawet Austria zakończyła swój, najdłuższy z państw, okres przejściowy.

Mogłoby to oznaczać, że w obrębie Unii Europejskiej jej obywatele korzystając ze swobód i są u siebie. Tak jednak nie jest. Co prawda był początkowy okres gdy obywateli EU traktowano odrębnie i państwa przystosowywały swoje prawa zgodnie z dyrektywami, to na dziś obywatele Unii stali się problemem i bezpardonowo określani są mianem imigrantów, których zrównuje się do obywateli innych państwa spoza EU.

Znaczna część państw oczekuje rozwiązania nasilającej się emigracji, już nie tylko tej zewnętrznej, ale też i migracji obywateli Unii Europejskiej, czego jaskrawym i wiodącym prym przykładem jest Wielka Brytania, ale też Irlandia, Dania, Holandia które mówią o tym głośno.

Jak dowodzi doświadczenie z prac Parlamentu Europejskiego, wiele aktów prawnych przegłosowywanych jest niejako "przy okazji" jakiegoś uregulowania, a najgłośniejszym chyba była ACTA. Czy idąc tym trybem, nie zostanie uchwalone nowe prawo imigracyjne dotyczące samych obywateli Unii ograniczając może niektóre tylko państwa, w tym Polskę, w prawach wynikających z Układu Schengen?

W tych okolicznościach naprawdę słusznym i uzasadnionym jest zadać najważniejsze pytanie : Czy Polska to jeszcze Unia Europejska? Czy tak naprawdę, jesteśmy na równych zasadach z innymi państwami, o czym nas Polaków w oficjalnych oświadczeniach utwierdzają władze?

Dodatkowej pikanterii całej imigracyjnej sprawie nadaje fakt zachowania się polskiego MSZ oraz ambasad polskich, które tak naprawdę (np. dowiodły to ostatnie wydarzenia związane z zamachem w Tunezji) nie udzielają Polakom należytego wsparcia, lub też nie udziela go wcale.

Odpowiedzi  niech każdy udzieli sobie sam, zgodnie z własnym doświadczeniem i przekonaniem, najlepiej zadając też sobie te pytania gdy decyduje o przyszłości Polski w kolejnych wyborach.