Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

2015 - rokiem wyborów Polaków.

  • PDF

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, "Kopacz: w wyborach 2015 r. Polacy zdecydują, jakiej Polski chcą."

 

Kopacz podsumowując 100 dni swoich rządów mówiła, że podczas expose na sali sejmowej zaproponowała nowy typ uprawniania polityki. "Tę politykę konsekwentnie realizowałam. Wtedy z mównicy sejmowej wyciągałam rękę do opozycji i państwo wiecie, że ta ręka została odrzucona. Ale ja nadal wierzę we współpracę" - powiedziała premier. Dodała, że wiara ta nie oznacza jednak, że nie dostrzega, iż 2015 r. jest rokiem wyborczym - w maju odbędą się wybory prezydenckie, na jesieni - parlamentarne. "Każdy z nas, każdy Polak, stanie przed realnym i twardym wyborem (...) Dokona wyboru, jakiej Polski chce. Czy chce Polski rozwoju, szukania przyjaciół wewnątrz i na zewnątrz naszego kraju, Polski nowoczesnej, ale takiej nowoczesności połączonej z szacunkiem dla tradycji, czy też wybierze Polskę skłóconą wewnątrz i kłótliwą na zewnątrz, Polskę zastępczych konfliktów, czy wreszcie podziałów i kompleksów" - mówiła szefowa rządu. "Spór w Polsce dotyczy zupełnie odmiennych wizji naszego kraju" - podkreśliła Kopacz. Z materiałów PAP, oryginalna całość tutaj

foto free zasoby internetowe