Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Przerażenie w Unii rozmiarem korupcji w Polsce.

  • PDF

Swojemu artykułowi Fakt nadał tytuł : "Unia jest przerażona korupcją w Polsce"
Tekst dotyczy przeprowadzonej kontroli przez Komisję Europejską z którego wynika, że jedynie w Bułgarii i Rumunii jest gorzej niż w Polsce !

Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona skalą korupcji w Polsce. Dopatrzyła się braku przejrzystości przy przetargach publicznych i niewystarczający nadzór antykorupcyjny w spółkach skarbu państwa. Gorzej pod tym względem jest tylko w Rumunii i Bułgarii
Komisja Europejska stworzyła raport na temat korupcji w 28 krajach Unii Europejskiej. Polska wypadła w nim bardzo źle. Bruksela uważa, że skala korupcji w naszym kraju jest „niepokojąca” – podaje Radio RMF FM. Komisja cytuje badania, z których wynika, że 82 proc. Polaków uważa, że korupcja w naszym kraju jest rozpowszechniona.
Unijni komisarze dali polskim władzom zalecenia. Przede wszystkim mają zostać wzmocnione zasady ochrony antykorupcyjnej spółek skarbu państwa oraz zwiększona przejrzystość przy przetargach publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia. Ale to nie koniec. KE chce także, żeby Polska przyjęła długoterminową strategię antykorupcyjną i stworzyła szczegółową listę antykorupcyjnych działań z podaniem takich konkretów, jak ramy czasowe planowanych akcji.
Na pocieszenie można dodać, że reprymendę dostała też uchodząca za wzór uczciwości Holandia, której zalecono większą przejrzystość przy finansowaniu partii politycznych. Gorzej od Polski pod kątem korupcji wypadała Bułgaria i Rumunia.
Całość tekstu w oryginale fakt.pl tutaj

 

foto free zasoby internetowe wyszukiwanie obrazem