Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Głową w mur, czyli sprawy w polskim wymiarze sprawiedliwości.

  • PDF

W trakcie zajmowania się sprawą działalności szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (o czym informowaliśmy już wcześniej w naszej publikacji pt. "Czy system władzy w Polsce chroni zwykłego człowieka?") dotarliśmy do wiarygodnych materiałów, z których wynika, że tylko w jednym Sądzie Rejonowym, czworo Sędziów podejrzewanych jest o przekraczanie swoich uprawnień i poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych mających znaczenie prawne. Takie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wpłynęły w ostatnim czasie do Prokuratury Rejonowej, właściwej dla tego Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa.
Z innych materiałów do jakich uzyskaliśmy dostęp wynika, że jeden z Prokuratorów Rejonowych, Prokuratury o jakiej mowa już wcześniej, również jest podejrzewany i wpłynęło zawiadomienie wobec niego. Ponadto najprawdopodobniej przynajmniej dwóch policjantów lokalnej Komendy Miejskiej Policji tego samego rejonu, wykazało się niedopełnianiem obowiązków służbowych.

Jednym z elementów sprawy, jest także to, że sześcioro zawodowych prawników (czterech sędziów, adwokat i radca prawny) będących zaangażowanych w rozpatrywanie sprawy, nie dopatrzyło się niewłaściwości organu jaki sprawę rozpoznaje. Jakkolwiek o niewiedzy w tym zakresie można domniemywać wobec zwykłych obywateli, jednak nie dotyczyć to powinno doświadczonych i zawodowych prawników.
Jak taki adwokat lub radca prawny, reprezentował interesy strony i wywiązał się ze swojego obowiązku względem niej, skoro nie zadbali nawet o to, aby sprawa była rozpoznana przez właściwy organ?
Chyba, że chodziło właśnie o takie jej rozpoznanie, we własnym gronie, bo innego tłumaczenia raczej trudno się dopatrywać. Stanowiska Okręgowej Rady Adwokackiej  jeszcze nie otrzymaliśmy, jednak niezwłocznie po nadesłaniu poinformujemy Was o jej treści.
Czy to może być celowe działanie, czy nie i w jakim zakresie, wymaga to ustalenia. Bez cienia wątpliwości jednak  można powiedzieć, że interes społeczny, państwa i wymiaru sprawiedliwości ucierpiał. Wszak każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego osądu swojej sprawy przez niezawisły i właściwy do tego sąd. Okoliczność taka narusza nie tylko krajowe przepisy prawa ale naraża też Polskę na kolejne procesy w Strasbourgu z uwagi na niesprawiedliwy osąd sprawy oraz obniża pozycję Polski w samej EU jako kraju praworządnego. Czy solidarność lokalnych środowisk prawniczych to obchodzi?


Nie! Wszyscy liczą na bezkarność, bo tak dotychczas bywało i bywa w odniesieniu do tych osób publicznych, że sprawy zostają "ukręcone" we własnych lokalnych środowiskach. Tak właśnie w tych kręgach jest pojmowane dobro wymiaru sprawiedliwości, bo gdy wdroży się normalne procedury zostanie wykazane naruszenia prawa, a jak się ukręci sprawę, takiego naruszenia nie ma. Budujące to jest, wg. środowiska, zaufanie publiczne, a jak nie, to strach też jest dobrym narzędziem. Czy ktoś myśli o tego typu ukazujących się wiadomościach, kierując swoim postępowaniem w środowiskach prawniczych?

 


Wątpliwe, wziąwszy pod uwagę stan organów w Polsce, co choćby obrazuje niniejszy sondaż.


Na jedno z naszych pytań do organu głównego tj. Prokuratury Generalnej, w zakresie praktyki wystawiania wezwań świadkom i pokrzywdzonym, oraz nieprawidłowości z tym związanych, Prokuratura Generalna odpowiedziała na piśmie, że nie monitoruje takich zdarzeń, czyli inaczej ujmując sprawę, nic jej to nie obchodzi.

Dokonując uzupełnienia naszego tekstu w zakresie stanowisk organów, już po opublikowaniu naszego tekstu, wpłynęło do nas pismo z Prokuratury Okręgowej, która na zagadnienia w piśmie przedstawionym, odpowiedziała : Tyle w teorii i dla publiczności w oficjalnym piśmie, w następnym tekście tego cyklu, opublikujemy Wam wezwania jakie w rzeczywistości zostały wystawione świadkowi/pokrzywdzonemu.


W zakresie działania Radców Prawnych, jedna z Okręgowych Izb, odpowiedziała, na pismo pokrzywdzonej działaniem takiego pełnomocnika, przedłożone na piśmie zawierające pełne dane identyfikujące osobę składającego, z własnoręcznym podpisem, jako załączniki do e mail, że cyt.
"Dzień  dobry,
wszelkie skargi proszę kierować do Okręgowej Izby Radców Prawnych w ..... na piśmie. Na maile nie odpowiadamy.
Z poważaniem,
imię nazwisko
Kierownik Biura OIRP"
Na swojej stronie internetowej Okręgowa Izba nie posiada jednak żadnej informacji w tym zakresie, wręcz przeciwnie wskazując adres e mail do kontaktu z nią. W dobie XXI wieku Izba Radców więc działa jak za średniowiecza. Skanowany dokument jest tożsamy z jego oryginałem, zwłaszcza jeżeli pismo spełnia wszystkie wymagania formalne. To nie jest zupełnie istotne, jeżeli chodzi o przypadek gdzie naruszenie zasad i prawa dotyczy Radcę Prawnego.
Na stanowisko Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie radcy, ale też prezentowanego stanowiska Izby Okręgowej, oczekujemy i poinformujemy w naszej następnej publikacji w tym cyklu.
Czy taki system i organy, mogą właściwie chronić interesy obywateli i być gwarantem zaufania obywateli do prawa i organów państwowych Rzeczpospolitej Polski budujących i gwarantujących państwo prawa?
To dopiero początek naszych ustaleń i ze zrozumiałych względów, a w szczególności na trwające postępowania karne, nie możemy ujawniać szczegółów spraw, bez narażenia się na zarzut rozpowszechniania wiadomości z postępowania, bez uzyskania zgody organu ją prowadzącego lub sądu w przypadku procesu.
Zapewniamy jednak, że nad sprawą cały czas pracujemy i gdy tylko będzie to możliwe, poinformujemy Was obszerniej i w szerszym wymiarze ogólnopolskim zagadnienia.
foto tytułowe: Mariusz Troliński, http://niezalezna.pl, inne foto zasoby internetowe wyszukiwanie obrazem