Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Wesołych świąt.


Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Czy system władzy w Polsce chroni zwykłego człowieka?

  • PDF

Ostatnie wypadki w Polsce, nie nastrajają optymistycznie, gdy samotny szary Polak zderzy się ze ścianą systemu władzy i machiny która ma mu służyć oraz chronić interesy nie tylko państwa ale i interesu społecznego.
Co prawda władze centralne mają wpływ na nasze życie w sposób ogólny, to te w bezpośrednim styku z obywatelem działają z opłakanym skutkiem. Dobrym przykładem są Policja, Prokuratura i Sądy.

Takim tematem zajęliśmy się i przygotowujemy obecnie tekst do publikacji. W ramach tych działań, dochowując należytej staranności w udokumentowaniu opisywanych przez nas zdarzeń i faktów, zwróciliśmy się o zajęcie stanowiska (na tym etapie) Prokuratury. W tym celu wysłaliśmy e mail z naszego adresu służbowego, następującej treści :
"...W związku z przygotowywanym obecnie obszernym tekstem, który chcemy przedstawić naszym Czytelnikom w kraju i za granicą oraz podzielić się tym na portalach społecznościowych (założenia do artykułu w załączeniu), powołując się na dostęp do informacji publicznej, niezbędne nam jest również oficjalne stanowisko Prokuratury Generalnej wg. jej kompetencji, w następujących zagadnieniach :
1/ Czy jest normalną praktyką i dopuszczalną z punktu widzenia procesowego oraz jak często stosowaną, wystawianie wezwań dla świadków i pokrzywdzonych przez prokuratorów, w sposób, aby od dnia wystawienia wezwania, do dnia wyznaczonego stawiennictwa osoby, był zawarty okres, 3, 8 dni ?
2/ Czy w ramach kompetencyjności Prokuratury Generalnej, ma ona wpływ na stosowanie takich praktyk i monitoruje to w jakimś zakresie? Jeżeli tak, to w jakim i jakie dotychczas podjęto działania oraz jakie są tego efekty ?
Uprzejmie prosimy o udzielenie nam odpowiedzi drogą elektroniczną na nasz e mail kontaktowy z którego przedłożyliśmy naszą prośbę, w możliwie krótkim terminie, mając na uwadze prostotę zagadnienia i odpowiedzi na nie. W przypadku braku stanowiska Prokuratury na nasze zapytania, zostanie to umieszczone w naszym tekście z informacją o braku reakcji i udzielonej informacji zgodnie z prawem."
W ramach współpracy z mediami, już w tej fazie naszych działań, jedna z Prokuratur udzieliła nam odpowiedzi następującej treści :

Co daje wymierny pogląd, na to jak załatwiane są sprawy obywateli, a szczególnie dbałość o interes społeczny, m.in. którego strażnikiem są te organa. To zabawne jest, że Prokuratura wskazuje co redakcja ma zrobić w zakresie uzyskania stanowiska organu i wytyka brak podpisu własnoręcznego na piśmie redakcyjnym, samemu wysyłając swoje pismo w takim stanie jaki Wam reprezentujemy.
My ze swej strony, dokładając nadal szczególnie należytej staranności, będziemy informować Was o dalszym rozwoju sprawy, do czasu publikacji naszego tekstu i pokazywać obiektywną prawdę o tych instytucjach.