Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

W W.Brytanii zasiłki dla najbiedniejszych zostaną wstrzymane ?

  • PDF

Część wypłat zasiłków dla najbiedniejszych zostanie wstrzymana.

Problem w swym materiale sygnalizuje PolishExpres.co.uk
Z powodu zapowiadanych przez rząd cięć budżetowych, jeden council na sześć będzie zmuszony wstrzymać wypłatę środków pomocowych dla najbardziej potrzebujących.

Jeśli na konta rad nie wpłyną zaplanowane dotacje, których łączna kwota miała pierwotnie opiewać na 175 milionów funtów, trzy czwarte z nich zapowiada zawieszenie programów pomocowych. Wypłata świadczeń ma zostać wstrzymana od kwietnia.
Ograniczeniom ma podlegać pomoc finansowa przeznaczona dla najbardziej potrzebujących – ofiar przemocy domowej, bezdomnych i rodzin patologicznych.
Przedstawiciele samorządów twierdzą, że wstrzymanie dotacji to podważanie podstawowych założeń reformy systemu opieki społecznej, którą koalicja zaczęła wdrażać zaledwie dwa lata temu.
Bez rządowego wsparcia tysiące osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej zostanie pozbawionych jakichkolwiek form pomocy. W efekcie nie będą one miały innego wyjścia, jak zacząć korzystać z banków żywności czy usług firm oferujących szybkie pożyczki. Ponadto brak pomocy finansowej kierowanej do rodzin patologicznych wcale nie przyniesie oszczędności – wręcz przeciwnie, w dłuższej perspektywie spowoduje większą ilość kosztownych interwencji ze strony służb ochrony dzieci, oraz narazi wiele osób na bezdomność – twierdzą przedstawiciele councilów.
Claire Kober, przewodnicząca Local Government Association (LGA), potwierdza: „Jeśli rząd zakręci kurek finansowania pomocowego dla najbardziej potrzebujących, samorządy nie będą w stanie samodzielnie pokryć potrzebnej różnicy. W związku z tym, perspektywa, że od kwietnia będziemy się zmagać z największym kryzysem finansowania jest niezwykle realna” – twierdzi Kober.
W odpowiedzi na niepokojące apele ze strony przedstawicieli samorządów, rzecznik Ministerstwa Pracy wyraził nadzieję, że rady miast będą działały „rozważnie” i nie zrezygnują z programów pomocowych.
Z ankiety przeprowadzonej przez LGA wynika jednak, że może nie być to takie łatwe. Eksperci sprawdzili, jak wygląda sytuacja finansowa 88 ze 150 samorządów. Przedstawiciele ponad połowy z nich potwierdzili, że programy pomocowe zostaną w najbliższym czasie znacznie ograniczone lub anulowane, jeśli ich finansowanie z budżetu centralnego zostanie wstrzymane. Jedynie w 8% samorządów biorących udział w badaniu pomoc finansowa ma zostać utrzymana na obecnym poziomie, bez względu na to, czy ich konta zasilą rządowe dotacje.
Jak się okazuje, zaciskanie pasa po europejsku oznacza w pierwszej kolejności ograniczanie lub zaprzestanie pomocy najbiedniejszym. Analizując problem, skoro oszczędność taka daje znaczące wzmocnienie budżetu, to skala ubóstwa może przerażać.
Przecież podobna sytuacją, jak czytamy prasę europejska, istnieje  już w dużej części krajów Europy. Rządy krajów w pierwszej kolejności ograniczają wszelkie wydatki na najbiedniejszych, w ramach ratowania budżetów.
Formy takich "oszczędności" doprowadzają do marginalizowania olbrzymich grup społecznych, skazując je na życie na pograniczu minimum egzystencji i to w humanitarnej Europie XXI wieku. Jakkolwiek kraje zachodnie, zubożając i tak ubogie warstwy społeczne w swoich krajach, zabezpieczają im minimum socjalne, tak w Polsce skazuje się tych ludzi na całkowite wykluczenie i marginalizację.
Taka polityka rządów, na przestrzeni lat, nie raz już udowodniła, że jest przyczyną wybuchu ogromnych niepokoi społecznych i na fali tego niezadowolenia powstawania ruchów nacjonalistycznych, które doprowadziły Europę na skraj wojny. Czy o to zjednoczonej Europie w jej polityce chodzi?

Całość na podstawie PolishExpres.co.uk