Prasa Dziennikarstwo Krytyka

Wesołych świąt.


Reklama Polonia

title="Dodatkowo- dodatki na strony,blogi">DodatkowoDodatki na strony i blogi

Autoreklama

Screen Shot 09-30-14 at 04.30 PM
Screen Shot 09-30-14 at 04.05 PM
Screen Shot 10-03-14 at 08.54 PM1

Reklama Forum Polonia

Staże w Parlamencie Europejskim

  • PDF

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, można znaleźć programy stażowe :
- dla absolwentów – kierunek ogólny lub dziennikarski (stypendium im. Roberta Schumana)   
-szkoleniowe
-Program staży dla osób niepełnosprawnych
-Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych
-Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
-Tłumacze konferencyjni
Całość opisów szkoleń i staży oraz wymagań, czytaj na stronie Parlament Europejski