Guantanamo w Danii! Czy Dania zostanie zaskarżona do Strasbourga o stosowanie tortur?

Screen Shot 03-19-15 at 10.49 AMDania mieniąca się państwem prawa, wolności i praw człowieka, jak się okazuje nie jest wzorem cnót za jakie pragnie uchodzić i za jakie się przedstawia.

264426369_waterboarding_xlargebisTortury znane z Guantanamo "waterboarding"(metoda podtapiania, patrz zdjęcie) stosowane jest nie tylko w znanych powszechnie miejscach więzienia szczególnie podejrzanych o terroryzm. "Waterboarding" znane jest też dobrze w Danii i stosowane wobec zatrzymanych!!!

Dotarliśmy do wiarygodnych dokumentów które świadczą, że w 2014 roku na jednej z Komend duńskiej Politi na północno-zachodniej Jultandii, jeden z obcokrajowców w czasie zatrzymania przez Politi został pobity, traktowany bez poszanowania podstawowej godności ludzkiej i w końcu torurowany w celi zatrzymań tej komendy przez podtapianie, klasyczny "waterboarding".

Po tym "humanitarnym" traktowaniu człowiek ten do dnia dzisiejszego przebywa na zwolnieniu lekarskim i wymagał opieki psychologicznej. Z materiałów do jakich dotarliśmy wynika również możliwość innych naruszeń podstawowych praw człowieka, troturowanemu nie zapewniono żadnego tłumacza, a raport o zatrzymaniu nie określa prawdziwej godziny zwolnienia i napisany został dopiero 15 dni po zatrzymaniu. Zatrzymanie miało związek z wykroczeniem drogowym.

Wobec takiego działania władz Danii zwróciliśmy się do właściwych instytucji o udzielenie nam informacji, ile tego typu spraw było zgłaszanych i jak zostały one załatwione. Wysłaliśmy też e mail do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu o udzielenie nam informacji ile skarg wpłynęło przeciwko Danii w latach 2013/14, czego one dotyczyły najczęściej i jak zostały one załatwione. Do władz duńskich wystosowaliśmy podobne pytania, a również jakie kwoty stracił duński budżet z powodu ewentualnie wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Z napływem odpowiedzi z oficjalnymi odpowiedziami władz, będziemy Was informować co w tej sprawie się dzieje. Obecnie skargę rozpoznaje Den Uafhængige Politiklagemyndighed w Aarhus (niezależny organ skargowy Policji).

Pomimo zajęcia się skargą przez organ, z okoliczności całej sprawy wynika jednak, że istnieją uzasadnione i bezporne dowody ciężkiego naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Dania zostanie jednak zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie tylko z powodu stosowania tortur wobec zatrzymanego, ale też innych postanowień Konwencji.

podpis redakcji do artykułów

Author: Red.