Duńskie przepisy urlopowe niezgodne z prawem Unii Europejskiej!!!

217546_1320956140_2fc3_p1foto www.wiadomosci24.pl

Komisja EU stwierdziła, że przepisy duńskiego systemu urlopowego są niezgodne z prawami pracowniczymi ad. czasu pracy.

W Danii przepisy o wypłacie należności urlopowych i wykorzystania urlopu stanowią, że można je wykorzystać od 1 maja roku następnego, za jaki urlop i należności zostały naliczone. Oznacza to między innymi, że osoby rozpoczynające pracę, nie mogą wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego w trakcie pierwszego roku pracy.

Komisja ostrzegała Danię w tym zakresie już we wrześniu 2014 roku, opierając się na jednej ze skarg. Dania udzieliła swojej odpowiedzi w listopadzie ubiegłego roku, jednak Komisja nadal widzi nierozwiązany problem.
Regulacje urlopowe Danii nadal powodują to, że rozpoczynający pracę nadal nie mogą liczyć na urlop w bieżącym roku, a w przypadkach umów na czas określony, powoduje całkowitą niemożność uzyskania urlopu w trakcie zatrudnienia.

Obecnie Dania otrzymała termin dwa tygodnie do uwzględnienia zastrzeżeń Komisji i zmiany prawa systemu urlopowego. W przypadku braku rozwiązania problemu, Komisja może wystąpić ze skargą przeciw Danii do Europejskiego Trybunału.

Więcej czytaj tu : http://finans.dk/live/erhverv/ECE7664918/Danske-ferieregler-i-strid-med-EU/?ctxref=ext

                                  http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-04-29-bombe-under-danske-ferie-regler-i-strid-med-eu-reglerne

podpis redakcji do artykułów

 

Author: Red.