Duńscy naukowcy, sami obalają mity o Polakach w Danii !!!

"Twierdzenia, że Polacy przyjeżdżają do Danii, by wygodnie żyć na koszt gospodarzy, są krzywdzącym i fałszywym mitem."

foto onet.pl

"Tak stwierdzają duńscy naukowcy na podstawie najnowszych badań. Objęły one 105 tysięcy imigrantów przybyłych do Danii z Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii, w latach 2009-2011. "

Cytat pochodzi z artykułu, jaki ukazał się w prasie polskiej. Pracujący i mieszkający w Danii Polacy wiedzą to już od dawna, zwłaszcza, że duńska administracja, jest nie ugięta w stosowaniu przepisów prawnych, a można odnieść wrażenie, że ze szczególnym "upodobaniem" sobie właśnie Polaków. Obiegowe opinie o Polakach są różnorakie. Ostatnio dość popularną obiegową opinią jest, że Polacy nie płacą podatków w Danii. Opinia ta jest po części zrozumiała, jednak w odniesieniu do pracowników sezonowych, podejmujących krótkoterminowe zajęcia, korzystających w tym okresie ze znacznych należnych ulg podatkowych. Trudno jednak jest uświadomić Duńczykowi, że przecież z tych samych ulg, korzystają powszechnie sami Duńczycy.

Mimo wszystko jednak, trzeba zaliczyć Danii na plus, że potrafi sama rewidować swoją opinię, mówiąc o tym głośno i publicznie oraz zdobyć się na trzeźwą ocenę. Teraz potrzeba czasu, dobrego przykładu Polaków, aby opinia jaka wynikła z badań, stała się opinią powszechną o Polakach i obiegową.

W dalszej części badania ustaliły : "Liczby dowodzą, że zdecydowana większość obywateli tak zwanych nowych państw UE, w tym Polacy, przyjechała do Danii po prostu po to, by pracować lub uczyć się. "

Ponadto badania konstatują (co również Polakom powszechnie wiadomo, nie od dziś), że : "Polscy imigranci, których w badanych latach przybyło do Danii około 25 tysięcy, plasują się na piątym miejscu rankingu wykorzystywania istniejących w tym kraju wszelkich form opieki społecznej – od urlopów macierzyńskich po zasiłki socjalne. Wyprzedzają ich w tej dziedzinie kolejno Szwedzi, sami Duńczycy, Niemcy i Brytyjczycy. "

Jak widać, nie taki Polak straszny.

Całość artykułu czytaj tutaj :wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,Dania-naukowcy-obalaja-mity-o-Polakach,wid,16452937,wiadomosc.html

Red.

Author: Red.