Dobre wieści dla Polonii z Polski.

Jak możemy przeczytać w komunikacie na Oficjalnej stronie Prezydenta RP – "„Podtrzymywanie polskości na obczyźnie jest dziś trudniejsze”

Art.o pomocy Polonii

Z treści wynika np. – "… Pytany o koncepcję współpracy z Polakami za granicą w kierowanym przez siebie Biurze ds. Kontaktów z Polakami za Granicą, Adam Kwiatkowski powiedział, że w nowym roku budżetowym planowany jest cykl wydarzeń polonijnych. – Jeśli by się udało te zamierzania realizować, to na pewno będziemy mieli na te pomysły środki, tego jestem absolutnie pewien – zaznaczył."

Całość tekstu przeczytasz tu : http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,175,podtrzymywanie-polskosci-na-obczyznie-jest-dzis-trudniejsze.html

Pionekpx

Author: Pionek