Czy w Suwałkach istnieje układ czyścicieli mieszkań ZBM?

ZBM w Suwałkach Foto:Domena publiczna

Z ostatnio otrzymywanych przez nas niepokojących sygnałów, dotyczących mieszkańców Suwałk, wyłonił się jeden problem.

Czy w Suwałkach istnieje układ czyścicieli mieszkań ZBM-u. Jeżeli tak, to jak działa?

Jesteśmy w trakcie gromadzenia materiałów, jednak z jednego z dokumentów do jakich dotarliśmy, wytworzonego przez Prezesa ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. dotyczącego dbałości o mienie publiczne którym ta Spółka miejska zarządza, wyłania się dość niepokojący obraz. Zacytujmy jednak, co w pojęciu Prezesa ZBM jest istotnym, z jego punku widzenia, w zarządzie zasobem mieszkaniowym Miasta Suwałki.

Pimso Prezesa ZBM Jarosława Lebiediewa, sporządzone w dniu 07 lutego 2022 roku:

Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z dostępnych nam dokumentów wynika, że ZBM w Suwałkach, powołując się na fakt przeprowadzonego postępowania w sprawie wniosku mieszkańca Suwałk, stwierdził brak przesłanek do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, członkowi jego najbliższej rodziny który mieszkał ze zmarłym najemcą, jednak w tym okresie ZBM nie przeprowadził żadnego postępowania, poza przyjęciem wniosku i wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia o oświadczenie majątkowe i zgodę na przetwarzanie danych osobowych !!! Mało tego, to ZBM w dalszej część swej radosnej działalności, już po udzielonej odmowie uznania wstąpienia w stosunek najmu, odmawiał w ogóle ustalenia statusu prawnego tego mieszkania. ZBM w Suwałkach twierdzi, że brak podejmowania działania dla ustalenia statusu prawnego mieszkania, ma utrudnić dochodzenie wstąpienia w stosunek najmu osobie, gdy ta wystąpi z powództwem do sądu.

Dodatkowymi okolicznościami w sprawie są takie fakty, że zarówno Miasto Suwałki, jak i ZBM w Suwałkach, nie zamieszczają publicznie informacji dla mieszkańców oto takich: – jaki wniosek złożyć o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym oraz – jakie należy złożyć w tym względzie dokumenty. Szereg innych miast w Polsce oczywiście udostępnia mieszkańcom taką publiczną informację, w Suwałkach natomiast ZBM żąda od mieszkańców aby ci składali wnioski i dokumenty o przyznanie mieszkania z zasobu mieszkaniowego Miasta Suwałki.

W Suwałkach nie działa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W zakładce na stronie ZBM w Suwałkach nie ma żadnego aktu prawnego… Zrzut ekranu ze strony ZBM w Suwałkach wykonano w dniu 29.08.2022r. o godz. 11.05

Z naszych rozmów z mieszkańcami wynika, że niezależnie od obowiązującego prawa, ZBM w Suwałkach stosuje pozaprawne praktyki różnego rodzaju. W znanej nam sprawie, wystąpił np. do sądu o eksmisję z lokalu osoby, która wcale w tym lokalu nie zamieszkiwała i stosownie do obowiązujących przepisów meldunkowych, to na ZBM w Suwałkach reprezentującym Miasto Suwałki, ustawa nakłada obowiązek wszczęcia procedury o wymeldowanie takiej osoby z lokalu z urzędu w trybie jedynie administracyjnym, czynności te przynależą do zarządu mieszkaniowym zasobem publicznym oraz wchodzą w zakres ustalenia statusu prawnego lokalu. Z dostępnych innych materiałów w sprawach ZBM w Suwałkach wynika również, że ta instytucja za pomocą swoich pracowników, tworzy alternatywną rzeczywistość stanu faktycznego w sprawach dotyczących mieszkańców w celu pozbawiania ich mieszkań. Np. podaje szereg świadków, którzy nie mają pojęcia o sytuacji rodzin, nigdy z tymi ludźmi nie utrzymywali kontaktu, a w jednym z przypadków podają świadka, który w przeszłości od sąsiada względem którego zeznaje, dokonał nielegalnego podłączenia pod licznik energii elektrycznej i jest z tą rodziną w stałym otwartym konflikcie.

Na podstawie działalności ZBM w Suwałkach, wyłania się ponury obraz, że mimo deklaracji działania na rzecz dobra wspólnego/społecznego mieszkańców Miasta Suwałki, jest dokładnie odwrotnie.

Temat będzie przez nas dalej kontynuowany i zadamy szereg pytań z tym związanych nie tylko osobom z kręgu lokalnej władzy, ale też będziemy starać się dowiedzieć, w jaki sposób te sprawy wyglądają od strony sądowej.

Cdn.

Author: Red. K.