Bogatszy Polak to problem dla Duńczyków?

Jak podaje na swoich łamach portal niezależna.pl powołując się na publikację zagraniczną, Duńczycy mają problem z wyhamowaniem  dopływu taniej siły roboczej min. z Polski.

Obserwując jednak od środka duński rynek pracy (np. ostatnie masowe zwolnienia w Siemens, kłopoty w Tican, obecnie w firmie Tvilum) trudno zgodzić się z takim stwierdzeniem.

Najprawdopodobniej braki takie mogą być odczuwane w jakiejś pojedynczej gałęzi gospodarki np. rolnictwie, tylko upatrywać należy to w warunkach zatrudnienia i płacach, które są skandalicznie niskie np. 60 duńskich koron brutto, co nie odpowiada warunkom płacy duńskiego legalnego rynku pracy.

W produkcji obserwowane są usilne próby „zagospodarowania” uchodźców przejawiających chęć do podjęcia pracy w ramach programów integracyjnych.

Warto kliknąć na wpis/twitta i przeczytać tekst.

Author: Red. K.