Awaria systemu płatności Dankort.

Dygitalny świat w Danii nie ma lekko. Problemy z systemami w Danii są już dość powszechne, wymienić choćby wypdada systemy medyczne i SKAT, gdzie ten ostatni zostanie rozwiązany w swojej obecnej formie w przyszłym 2018 roku. Tym razem padł system płatności.

Marne miny mieli klienci sklepów. Awaria systemu płatniczego Dankort nastąpiła w całej Danii. Klienci sklepów nie mogli dokonywać płatności za pomocą tych kart płatniczych i odsyłani byli do bankomatów po gotówkę. W systemie wypłat z bankomatów karty działały.

Author: Red. K.